Cách phát âm nagdissu

Từ ngẫu nhiên: adayoaramatagtaolagsipudawis