Cách phát âm laurenci

Từ ngẫu nhiên: l'auricularLa Palmalo detl'onglalo nosador