Cách phát âm orv

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: flugaGöranhårKjellförlåt