Cách phát âm osteoclasis

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của osteoclasis

    • treatment of a skeletal deformity by intentionally fracturing a bone

Từ ngẫu nhiên: shut upyouroofy'allcomfortable