Cách phát âm basha

Từ ngẫu nhiên: Curaçaotrahaañadíkòrágeel