Cách phát âm salba

Từ ngẫu nhiên: Curaçaotrahaañadíkòrágeel