Cách phát âm yora

Từ ngẫu nhiên: Curaçaotrahaañadíkòrágeel