Cách phát âm perfecting

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pronunciationdancewalkcan'torange