Cách phát âm permise

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: BruxellesunilmerdeHermès