Cách phát âm phonics

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của phonics

    • teaching reading by training beginners to associate letters with their sound values

Từ ngẫu nhiên: graduateddudeeitherauburnbastard