Cách phát âm crava

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: brichètperson-afiòcaPiemontèisbogia nen