Cách phát âm Polarisationsebene

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: StadtKirchegesundheitObjektAktiengesellschaft