Cách phát âm potentialité

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: un70ouiêtrehomme