Cách phát âm precisare

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: GuccicamiciaSaraPinocchioGiuseppe