Cách phát âm puyito

Từ ngẫu nhiên: novèmberdesèmberdjabièrnèHaponAntias