Cách phát âm rauca

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pennaGuccibirrapanelatte