Cách phát âm lindorna

trong:

Từ ngẫu nhiên: La Punt-Chamues-chSamedanRumantsch GrischunConfederaziun svizraS-chanf