Cách phát âm cortegiu

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: la revederemamăalbinăsoacrăe