Cách phát âm rucksacks

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của rucksacks

    • a bag carried by a strap on your back or shoulder

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea