Cách phát âm murticu

Từ ngẫu nhiên: minchiasuccùrririlupuLapaàrbulu