Cách phát âm scotoma

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của scotoma

    • an isolated area of diminished vision within the visual field

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean