Cách phát âm sensuality

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa
  • Định nghĩa của sensuality

    • desire for sensual pleasures
  • Từ đồng nghĩa với sensuality

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: TuesdayTwitterAustraliaworlddog