Cách phát âm Sherwood Forest

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Sherwood Forest

    • an ancient forest in central England; formerly a royal hunting ground; said to be the home of Robin Hood and his merry band

Từ ngẫu nhiên: carbathFloridaEdinburghmilk