Cách phát âm sleekness

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của sleekness

    • the quality of being well-groomed and neatly tailored
    • the smooth feel of silk fabric

Từ ngẫu nhiên: shut upyouroofy'allcomfortable