Cách phát âm smothered

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của smothered

    • held in check with difficulty
    • completely covered

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant