Cách phát âm socialising

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của socialising

    • the act of meeting for social purposes

Từ ngẫu nhiên: aboutlittleAmericaTexassorry