Cách phát âm spaken

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Gerard KleisterleebentFrankrijkDuitslandschool