Cách phát âm denki

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: bigi smawrokokrioroIngibakra