Cách phát âm stylize

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của stylize

    • represent according to a conventional style

Từ ngẫu nhiên: aboutlittleAmericaTexassorry