Cách phát âm tóra

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: synjungagnamagnsuðvesturfjallabarnsins