Cách phát âm tall tales

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của tall tales

    • an improbable (unusual or incredible or fanciful) story

Từ ngẫu nhiên: pronunciationdancewalkcan'torange