Cách phát âm The A.V. Club

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: CanadaTexaspenSconenausea