Cách phát âm 'Iw 'Ip ghomey

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 'Ighvaghjihbatlhbongghuy'cha'