Cách phát âm 'orghenya'

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: matlhQughloDnI'tlhIngan maH!DabuQlu'DI' yISuv