Cách phát âm batlh 'etlh

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: veng wa'DIchnuqneHmu'ghomHa'DIbaHghargh