Cách phát âm puq.

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: veng wa'DIchnuqneHmu'ghomHa'DIbaHghargh