Cách phát âm Tour de France

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Tour de France

    • a French bicycle race for professional cyclists that lasts three weeks and covers about 3,000 miles

Từ ngẫu nhiên: sorryyouwhatLondonbasil