Cách phát âm Mihrisah

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: siktir gitKadıköyElmaselamdeğil