Cách phát âm trawlers

Định nghĩa
  • Định nghĩa của trawlers

    • a fisherman who use a trawl net
    • a fishing boat that uses a trawl net or dragnet to catch fish

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: FloridadudeAprilshitcomputer