Cách phát âm tropézienne

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: aoûtmerciFrançaisnoustrès bien