Cách phát âm trophoblastic

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của trophoblastic

    • of or relating to the trophoblast

Từ ngẫu nhiên: carbathFloridaEdinburghmilk