Cách phát âm United States of America

United States of America phát âm trong Tiếng Anh [en]
juˈnaɪtɪd steɪts ʌv əˈmɛrɪkə

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm United States of America trong Tiếng Anh

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của United States of America

    • North American republic containing 50 states - 48 conterminous states in North America plus Alaska in northwest North America and the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean; achieved independence in 17

Từ ngẫu nhiên: sconehavelaughbeenthrough