Cách phát âm unobtrusiveness

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của unobtrusiveness

    • the quality of not sticking out in an unwelcome way

Từ ngẫu nhiên: aboutlittleAmericaTexassorry