Cách phát âm qabihlik

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: qahrlanmoqqahrliqal'azarafshanJaslyq