Cách phát âm Vanadís

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ÞorsteinsdóttirEyjaégenEiður Guðjohnsen