Cách phát âm veduto

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: specieesconoformaggiosenzagli