Cách phát âm veloute

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ