Cách phát âm victualer

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của victualer

    • an innkeeper (especially British)
    • a supplier of victuals or supplies to an army

Từ ngẫu nhiên: WashingtonvasebasilonionMonday