Cách phát âm weepies

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của weepies

    • liable to weep easily

Từ ngẫu nhiên: youradvertisementEnglandFranceforever