Cách phát âm wellbore

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: FloridadudeAprilshitcomputer